Conferences

Sessions

Papers/presentations                  

 • Legut, A., Zróżnicowanie polskich organizacji imigranckich we Włoszech: między misyjnością a pragmatyzmem paper presented at the VIII conference of the Committee for Migration Studies, Polish Academy of Sciences “Migrations in public space”, Wrocław, 10-11.09.2019.
 • Jóźwiak, I., Charakterystyka kraju przyjmującego jako czynnik warunkujący stan organizacji imigranckich. Przypadek polskich organizacji w Holandii paper presented at the VIII conference of the Committee for Migration Studies, Polish Academy of Sciences “Migrations in public space”, Wrocław, 10-11.09.2019.
 • Nowosielski, M., Nowak, W., Między aktywnością a ‘bezruchem’. Partycypacja społeczna i polityczna polskich migrantów paper presented at the VIII conference of the Committee for Migration Studies, Polish Academy of Sciences “Migrations in public space”, Wrocław, 10-11.09.2019.
 • Nowosielski, M., participation in a discussion panel “Kin-Minorities and Poland – Germany Relations”, at the conference “POLAND’S KIN-STATE POLICIES: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES” Warsaw, 23-24.05.2019.
 • Nowosielski, M., participation in a discussion panel “Polacy w Niemczech” at the conference “Sytuacja mniejszości i organizacji polskich w państwach sąsiedzkich – trzy spojrzenia”, Warsaw, 21-22.11.2019.
 • Kubera, J., New Polish Organizations in France: Change or Continuity? paper presented at the 14th Conference of the European Sociological Association: Europe and Beyond: Boundaries, Barriers and Belonging, Manchester, UK, 20-23.08.2019.
 • Sojka, A. Dunina-Wąsowicz, R., Organizing as migrants and as mobile citizens: Freedom of movement and the changing character of Polish migrant associations in Europe paper presented at the 26th International Conference of Europeanists, Madrid, Spain, 20-22. 06.2019.
 • Nowak, W., Wprowadzenie do modelu wyjaśniającego kondycję organizacji imigranckich. Charakterystyka kraju wysyłającego jako czynnik warunkujący stan polskich organizacji imigranckich paper presented at the
 • III International Interdisciplinary Conference “European migrations after 2004 r. Causes, outcomes and perspectives”, Gdynia, 25-26.10.2018.
 • Nowosielski, M., Kubera, J., Stosunki bilateralne jako czynnik warunkujący stan polskich organizacji imigranckich – studium porównawcze Niemiec i Francji paper presented at the III International Interdisciplinary Conference “European migrations after 2004 r. Causes, outcomes and perspectives”, Gdynia, 25-26.10.2018.
 • Dunin-Wąsowicz, R., Sojka, A., Changing migrant communities, changing organisations? A comparative study of Polish migrant associations in Spain and the UK paper presented at the III International Interdisciplinary Conference “European migrations after 2004 r. Causes, outcomes and perspectives”, Gdynia, 25-26.10.2018.
 • Sokół-Rudowska, M., Jóźwiak, I., Charakterystyka kraju przyjmującego jako czynnik warunkujący stan polskich organizacji imigranckich – studium porównawcze Norwegii i Holandii paper presented at the
 • III International Interdisciplinary Conference “European migrations after 2004 r. Causes, outcomes and perspectives”, Gdynia, 25-26.10.2018.
 • Nowosielski, M., The influence of migration policies on immigrant organisations – the perspective of the host countries and the sending state, paper presented at the ESA midterm conference “Theoretical and empirical reflections on social disorganisation and ‘otherness’ in modern European societies. Following the biographical and discursive approach of Thomas and Znaniecki’s legacy of ‘Polish Peasant in Europe and America’”, Łódź, 17-18.09.2018.
 • Nowak, W., Immigrant organizations’ practices between policies of host countries and sending states paper presented at the Migraton Conference 2018, Lisbon, Portugal, 26-28.06.2018.
 • Nowak, W., Nowosielski, M., What factors influence condition of diaspora associations? Immigrant organisations in a comparative perspective, paper presented at the 5th Ruppin International Conference on Immigration and Social Integration: “Migration in a changing global world”, Tel Awiv, Israel, 14-16.05.2018.
 • Nowak, W., Nowosielski, M., How migration policies influence immigrant organizations? paper presented at the conference “A Centennial of The Polish Peasant in Europe and America: Inspiration of Thomas and Znaniecki’s Work for Sociological Scholarship on the Contemporary Globalization Processes”, Poznań, 24-25.05.2018.
 • Kubera, J., Le rôle des organisations polonaises d’immigrés en France d’aujourd’hui, paper presented at the conference “Diaspora polonaise en France 1918-2018. État de l’art et nouvelles perspectives”, Warsaw, 27-28.02.2018.
 • Nowosielski, M., Key-note lecture Poles in action. Social activity of Polish migrants in Germany presented at the conference “Die Gewerkschaft Solidarność – Brücke zwischen Ost und West Historische Kontexte – Biographien – Nachwirkungen” Chemnitz, Germany, 23-25.02.2018.
 • Nowak, W., Nowosielski, M., Leadership games and challenges for diaspora policies: Case study of Polish institutional system, paper presented at the 2nd International Public and Political Leadership Conference „Leadership for Public and Social Value”, Milton Keynes, UK, 6-7.04.2017.
 • Nowak, W., Nowosielski, M., The state, diaspora policy and immigrant organizations – a study of transformation outcomes, paper presented at the 11th EIASM Workshop on the Challenges of Managing the Third Sector, Belfast, UK, 14-15 czerwca 2017.
 • Nowak, W., Nowosielski, M., Polityki integracyjne państw europejskich wobec wyzwań współczesności. Analiza przemian z perspektywy diaspory polskiej, paper presented at the 2nd National Congress of European Studies, Szczecin, 26-28.09.2017.
 • Nowak, W., Nowosielski, M., Polityka polonijna – obszar tworzenia wspólnoty czy przestrzeń gry interesów?, paper presented at the XVI National Sociological Congress , Gdańsk, 14-17.09.2016.
 • Nowak, W., Nowosielski, M., Polskie organizacje imigranckie w Europie. Zarys uwarunkowań funkcjonowania, paper presented at the IV conference of the Committee for Migration Studies, Polish Academy of Sciences “Migrations in the 21st century – choice, necessity or coercion?”, Łagów, 14-15.10.2015.