Reports

Final report 

Nowosielski M., Dzięglewski M. 2021, Polskie organizacje imigranckie w Europie. W poszukiwaniu nowego modelu, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa. download PDF (44 pobrania) download MOBI (38 pobrań) download EPUB (91 pobrań)

Detailed final reports

Cichocki P. 2020. Polskie organizacje imigranckie w Europie raport z badania techniką sondażu internetowego, Ośrodek Badań nad Migracjami UW, Warszawa. Pobierz (97 pobrań)

Legut A. 2020. Polskie organizacje imigranckie w Europie – raport z badania przedstawicieli instytucji zajmujących się koordynacją, kreowaniem i realizacją polityki polonijnej, Ośrodek Badań nad Migracjami UW, Warszawa. Pobierz (84 pobrania)

Nowak W. 2020. Polskie organizacje imigranckie w Europie – raport z sondażu instytucjonalnego, Ośrodek Badań nad Migracjami UW, Warszawa. Pobierz (85 pobrań)

Nowosielski M. 2020. Polskie organizacje imigranckie w Europie – zbiorczy raport z analizy danych zastanych, Ośrodek Badań nad Migracjami UW, Warszawa. Pobierz (85 pobrań)

Nowosielski M. 2020. Polskie organizacje imigranckie w Europie – zbiorczy raport z badania przedstawicieli instytucji krajów pobytu, Ośrodek Badań nad Migracjami UW, Warszawa. Pobierz (85 pobrań)

Nowosielski M. 2020. Polskie organizacje imigranckie w Europie – zbiorczy raport z badań ekspertów, Ośrodek Badań nad Migracjami UW, Warszawa. Pobierz (90 pobrań)

Nowosielski M. 2020. Polskie organizacje imigranckie w Europie – zbiorczy raport ze studiów przypadku, Ośrodek Badań nad Migracjami UW, Warszawa. Pobierz (84 pobrania)

Country Reports

Germany France United Kingdom
Ireland Norway Sweden
The Netherlands Italy Spain