Reports

Final report 

Nowosielski M., Dzięglewski M. 2021, Polskie organizacje imigranckie w Europie. W poszukiwaniu nowego modelu, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa. download PDF (40 downloads) download MOBI (35 downloads) download EPUB (70 downloads)

Detailed final reports

Cichocki P. 2020. Polskie organizacje imigranckie w Europie raport z badania techniką sondażu internetowego, Ośrodek Badań nad Migracjami UW, Warszawa. Pobierz (88 downloads)

Legut A. 2020. Polskie organizacje imigranckie w Europie – raport z badania przedstawicieli instytucji zajmujących się koordynacją, kreowaniem i realizacją polityki polonijnej, Ośrodek Badań nad Migracjami UW, Warszawa. Pobierz (79 downloads)

Nowak W. 2020. Polskie organizacje imigranckie w Europie – raport z sondażu instytucjonalnego, Ośrodek Badań nad Migracjami UW, Warszawa. Pobierz (77 downloads)

Nowosielski M. 2020. Polskie organizacje imigranckie w Europie – zbiorczy raport z analizy danych zastanych, Ośrodek Badań nad Migracjami UW, Warszawa. Pobierz (77 downloads)

Nowosielski M. 2020. Polskie organizacje imigranckie w Europie – zbiorczy raport z badania przedstawicieli instytucji krajów pobytu, Ośrodek Badań nad Migracjami UW, Warszawa. Pobierz (79 downloads)

Nowosielski M. 2020. Polskie organizacje imigranckie w Europie – zbiorczy raport z badań ekspertów, Ośrodek Badań nad Migracjami UW, Warszawa. Pobierz (85 downloads)

Nowosielski M. 2020. Polskie organizacje imigranckie w Europie – zbiorczy raport ze studiów przypadku, Ośrodek Badań nad Migracjami UW, Warszawa. Pobierz (77 downloads)

Country Reports

Germany France United Kingdom
Ireland Norway Sweden
The Netherlands Italy Spain