Włochy

Legut A. 2019. Polskie organizacje imigranckie we Włoszech – raport z analizy danych zastanych, Ośrodek Badań nad Migracjami UW, Warszawa. Pobierz (84 pobrania)

Legut A. 2019. Polskie organizacje imigranckie we Włoszech – raport z badania przedstawicieli instytucji, Ośrodek Badań nad Migracjami UW, Warszawa. Pobierz (73 pobrania)

Legut A. 2019. Polskie organizacje imigranckie we Włoszech – raport z badania ekspertów, Ośrodek Badań nad Migracjami UW, Warszawa. Pobierz (83 pobrania)

Legut A. 2019. Polskie organizacje imigranckie we Włoszech – raport ze studiów przypadku, Ośrodek Badań nad Migracjami UW, Warszawa. Pobierz (82 pobrania)

Legut A. 2020. Polskie organizacje imigranckie we Włoszech – raport podsumowujący, Ośrodek Badań nad Migracjami UW, Warszawa. Pobierz (73 pobrania)