O projekcie

Projekt „Polskie organizacje imigranckie w Europie” jest realizowany w Ośrodku Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego ze środków Narodowego Centrum Nauki z siedzibą w Krakowie w ramach konkursu SONATA BIS. Przedsięwzięcie zostało zaplanowane na okres od lipca 2015 r. do lipca 2018 r., a w latach 2015-2016 było prowadzone przez Instytut Zachodni w Poznaniu. Rezultaty projektu mają przyczynić się do rozwoju badań nad migracjami ze szczególnym uwzględnieniem badań nad organizacjami imigranckimi. Dzięki aspektowi porównawczemu możliwe będzie stwierdzenie jak kształtuje się stan organizacji w różnych warunkach, co pozwoli na sformułowanie wniosków teoretycznych, które będą mogły znaleźć zastosowanie w dalszych badaniach nad innymi niż polskie organizacjami imigranckimi. Projekt ma także znaczenie praktyczne. Zwiększy bowiem wiedzę na temat polskich organizacji imigranckich działających na terenie wybranych państw europejskich.Dane dotyczące czynników warunkujących kondycję organizacji pozwolą na sformułowanie praktycznych wniosków dotyczących wspierania rozwoju tych organizacji w różnych warunkach i współpracy z nimi.