Konferencje

Sesje

Referaty/wystąpienia                  

 • Legut, A., Zróżnicowanie polskich organizacji imigranckich we Włoszech: między misyjnością a pragmatyzmem referat wygłoszony na VIII Konferencji Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk „Migracje w przestrzeni publicznej”, Wrocław, 10-11.09.2019.
 • Jóźwiak, I., Charakterystyka kraju przyjmującego jako czynnik warunkujący stan organizacji imigranckich. Przypadek polskich organizacji w Holandii referat wygłoszony na VIII Konferencji Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk „Migracje w przestrzeni publicznej”, Wrocław, 10-11.09.2019.
 • Nowosielski, M., Nowak, W., Między aktywnością a 'bezruchem’. Partycypacja społeczna i polityczna polskich migrantów referat wygłoszony na VIII Konferencji Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk „Migracje w przestrzeni publicznej”, Wrocław, 10-11.09.2019
 • Nowosielski, M., udział w panelu dyskusyjnym „Kin-Minorities and Poland – Germany Relations”, podczas konferencji POLAND’S KIN-STATE POLICIES: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES Warszawa, 23-24.05.2019.
 • Nowosielski, M., udział w sesji „Polacy w Niemczech”, podczas konferencji „Sytuacja mniejszości i organizacji polskich w państwach sąsiedzkich – trzy spojrzenia”, Uniwersytet Warszawski, 21-22.11.2019.
 • Kubera, J., New Polish Organizations in France: Change or Continuity? referat na 14th Conference of the European Sociological Association: Europe and Beyond: Boundaries, Barriers and Belonging, Manchester, Wielka Brytania, 20-23.08.2019.
 • Sojka, A. Dunina-Wąsowicz, R., Organizing as migrants and as mobile citizens: Freedom of movement and the changing character of Polish migrant associations in Europe referat 26th International Conference of Europeanists, Madrid, Hiszpania, 20-22. 06.2019.
 • Nowak, W., Wprowadzenie do modelu wyjaśniającego kondycję organizacji imigranckich. Charakterystyka kraju wysyłającego jako czynnik warunkujący stan polskich organizacji imigranckich referat wygłoszony podczas III międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji naukowej Muzeum Emigracji w Gdyni „Europejskie migracje po 2004 r. Przyczyny, skutki i perspektywy”, Gdynia, 25-26.10.2018.
 • Nowosielski, M., Kubera, J., Stosunki bilateralne jako czynnik warunkujący stan polskich organizacji imigranckich – studium porównawcze Niemiec i Francji referat wygłoszony podczas III międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji naukowej Muzeum Emigracji w Gdyni „Europejskie migracje po 2004 r. Przyczyny, skutki i perspektywy”, Gdynia, 25-26.10.2018.
 • Dunin-Wąsowicz, R., Sojka, A., Changing migrant communities, changing organisations? A comparative study of Polish migrant associations in Spain and the UK referat wygłoszony podczas III międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji naukowej Muzeum Emigracji w Gdyni „Europejskie migracje po 2004 r. Przyczyny, skutki i perspektywy”, Gdynia, 25-26.10.2018.
 • Sokół-Rudowska, M., Jóźwiak, I., Charakterystyka kraju przyjmującego jako czynnik warunkujący stan polskich organizacji imigranckich – studium porównawcze Norwegii i Holandii referat wygłoszony podczas III międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji naukowej Muzeum Emigracji w Gdyni „Europejskie migracje po 2004 r. Przyczyny, skutki i perspektywy”, Gdynia, 25-26.10.2018.
 • Nowosielski, M., The influence of migration policies on immigrant organisations – the perspective of the host countries and the sending state, referat wygłoszony na ESA midterm conference “Theoretical and empirical reflections on social disorganisation and ‘otherness’ in modern European societies. Following the biographical and discursive approach of Thomas and Znaniecki’s legacy of ‘Polish Peasant in Europe and America’”, Polska, Łódź, 17-18 września 2018.
 • Nowak, W., Immigrant organizations’ practices between policies of host countries and sending states referat wygłoszony na The Migraton Conference 2018,Lizbona, 26-28.06.2018.
 • Nowak, W., Nowosielski, M., What factors influence condition of diaspora associations? Immigrant organisations in a comparative perspective, referat wygłoszony na the 5th Ruppin International Conference on Immigration and Social Integration: “Migration in a changing global world”, Israel, Tel Awiv, 14-16.05.2018.
 • Nowak, W., Nowosielski, M., How migration policies influence immigrant organizations? referat wygłoszony na sympozjum “A Centennial of The Polish Peasant in Europe and America: Inspiration of Thomas and Znaniecki’s Work for Sociological Scholarship on the Contemporary Globalization Processes, zorganizowanej przez The Institute of Sociology, Adam Mickiewicz University in Poznań, The Florian Znaniecki Scientific Foundation, The Haverford Institute of Public Sociology, Florian Znaniecki Association, Polska, Poznań, 24-25.05.2018.
 • Kubera, J., „Le rôle des organisations polonaises d’immigrés en France d’aujourd’hui”, konferencja Diaspora polonaise en France 1918-2018. État de l’art et nouvelles perspectives, Warszawa, 27-28.02.2018.
 • Nowosielski, M., Key-note lecture Poles in action. Social activity of Polish migrants in Germany, wygłoszony na konferencji „Die Gewerkschaft Solidarność – Brücke zwischen Ost und West Historische Kontexte – Biographien – Nachwirkungen“ zorganizowanej przez TU Chemnitz, Chemnitz, 23-25.02.2018.
 • Nowak, W., Nowosielski, M., Leadership games and challenges for diaspora policies: Case study of Polish institutional system referat wygłoszony na 2nd International Public and Political Leadership Conference „Leadership for Public and Social Value”, zorganizowanej przez  PUPOL, The Open University, Milton Keynes, UK, 6-7.04.2017.
 • Nowak, W., Nowosielski, M., The state, diaspora policy and immigrant organizations – a study of transformation outcomes referat wygłoszony na 11th EIASM Workshop on the Challenges of Managing the Third Sector, zorganizowanej przez EIASM, Queeen University, Belfast, UK, 14-15 czerwca 2017.
 • Nowak, W., Nowosielski, M., Polityki integracyjne państw europejskich wobec wyzwań współczesności. Analiza przemian z perspektywy diaspory polskiej referat wygłoszony podczas II Ogólnopolskiego Kongresu Europeistyki zorganizowanego przez Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego, Polska, Szczecin, 26-28.09.2017.
 • Nowak, W., Nowosielski, M., Polityka polonijna – obszar tworzenia wspólnoty czy przestrzeń gry interesów?, referat wygłoszony podczas XVI Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego organizowanego przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Gdańsk, 14-17.09.2016.
 • Nowak, W., Nowosielski, M., Polskie organizacje imigranckie w Europie. Zarys uwarunkowań funkcjonowania referat wygłoszony podczas IV Ogólnopolskiej Konferencji Komitetu Badań nad Migracjami PAN „Migracje w XXI wieku – wybór, konieczność czy przymus?” zorganizowanej przez Komitet Badań nad Migracjami PAN, Instytut Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Łagów, 14-15.10.2015.