Monografia „Polskie organizacje imigranckie w Europie. W poszukiwaniu nowego modelu”

przez | 27 lipca 2021

Nakładem Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego właśnie ukazała się monografia „Polskie organizacje imigranckie w Europie. W poszukiwaniu nowego modelu” autorstwa Michała Nowosielskiego i Mariusza Dzięglewskiego.

Autorzy w przekrojowy sposób opisują sytuację polskich organizacji imigranckich w wybranych krajach europejskich (Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Norwegii, Szwecji, Holandii, Włoszech i Hiszpanii) na podstawie przeprowadzonych dogłębnych badań terenowych.

Prezentowana publikacja ma charakter nowatorski. Przedstawia pierwsze tego typu przekrojowe badania polskich organizacji imigranckich. Pozwala ponadto na dokonywanie porównań oraz uogólnień, które umożliwiają formułowanie nowych propozycji teoretycznych zmierzających do zbudowania modelu wyjaśniającego sytuację organizacji imigranckich.